"Başarısız öğrenci yoktur,
rotasız öğrenci vardır!.."

Mehmet Ali Işık

2019

Flipped Tutoring'e Başladı

2018

İkinci Üniversitesini Bitirdi

2002

Öğrenci Koçluğuna Başladı

2005

Baba Oldu

Mehmet Ali Işık

Mehmet Ali IŞIK

Velilerin söylemiyle mali hoca ya da öğrencilerin söylemiyle sadece mali;

 • Lise yıllarından itibaren ders anlatmaya başladı.
 • 1992 yılında Marmara üniversitesi Matematik bölümüne girip iki yıl okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1994 yılında geçiş yaptı.
 • Üniversite eğitimi yanında dershanelerde matematik dersleri anlattı.
 • Mezuniyet sonrası, kendi ofisinde özel ders konsepti ile YKS ve LGS sınavlarına öğrenci hazırladı.
 • 2015 yılında girdiği Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 3 yılda mezun olup, İngilizce matematik öğretmenliği diploması da alarak, teknoloji ve flipped  learning metodlarıylada kendini yenileyip bir dünya öğretmeni olarak öğrencilerinin yanında yer almaya devam etmektedir.

Ayrıntı Bilgi


LGS Hazırlık

LGS hazırlık süreci öğrencilerin eğitim hayatında en kritik dönemlerden birini oluşturmaktadır. Eğitimin en önemli aşaması aslında ilköğretim öncesini kapsar. Çocuğun yaşamında kullanacağı tüm donanımların temelleri okul öncesi eğitimde oluşmaktadır. İlkokul kazandığı donanımın üzerine akademik öğrenmenin başladığı dönem olup yaşamla ilgili temel beceriler ve gereksinimler öğrenciye kazandırılmaya çalışılır.

 • 5.sınıf akademik olarak ilk okulun tekrarı niteliği taşımaktadır.
 • 6. sınıf ise bir üst seviyeye geçişin ilk adımlarını oluşturmaktadır.
 • 7. sınıf ise akademik anlamda en önemli yıldır.

Çünkü bu düzeyde edinilen bilgiler tüm eğitim yaşamının temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Ayrıntılı Bilgi

LGS Hazırlık

YKS Hazırlık

Üniversite giriş sınavlarına hazırlık, öğrencinin dersi derste ve zamanında öğrenmesi ile başlar. En iyi hazırlanma şekli;

 • Öğrencinin okul derslerini derste öğrenmesi,
 • Unutmamak ve pekiştirmek için de ek birkaç kaynaktan yararlanarak bireysel olarak çalışmasıdır.

9, 10 ve 11. Sınıfları bu şekilde tamamlayabilen öğrenci son sınıfta zaten sınava hazır demektir. Sadece deneme tarzı çalışma ön plana çıkarılarak sahip olduğu bilgilerin sınav formatına uyarlanması yeterli olacaktır.

Fakat bu koşullarda kendi çalışmasını yürütebilen öğrenci sayısı çok az olup hep başkalarının programlamasına ihtiyaç duyan bir kitle çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu da YKS sınavlarında hazırlık çalışması yapan birçok kişi ve kurumun var olmasını doğurmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

YKS Hazırlık

Öğrenci Koçluğu

Bir işin iyi sonuçlar vermesi, kişinin işine yüklediği anlam ve işin gerçekleşmesi için geçirdiği süreçlere bağladır.
Eğitim alanında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu desteğin karşılanması,

 • ancak öğrenciyi gerçekten anlayabilen,
 • veliyi anlayabilen,
 • onlara faydalı olmayı bir iş olmanın ötesinde bir yaşam biçimi halinde getirebilen,
 • bundan mutluluk ve huzur duyan kişiler tarafından yapıldığında sağlanabilir.

Ders çalışma programları yapmak, öğrenciye test çözdürmek, soru sayısı üzerinden çalışmalar düzenlemek, öğrenciyi birçok sorun yumağının içine itmekten başka bir şey değildir.

Ayrıntılı Bilgi

Öğrenci Koçluğu

Flipped Tutoring nedir?

Flipped Learning (ters yüz eğitim) dünyada eğitim alanında yeni modellerden birisidir. Eğitimin geleneksel metotlulardan arındırılarak öğrencinin merkezde yer aldığı, bilginin topluca üretilerek edinildiği, ders öncesi videolar ve çeşitli materyaller ile ön hazırlığın öğrenci tarafından yapılarak sınıf ortamında bunların yorumlanması ve paylaşımı ile öğrenildiği bir sistemdir.

Flipped tutoring ise bu sistemin özel ders konseptiyle bütünleştirilmiş halidir. Bu yaklaşımla bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Öğrenci bu sistemde özne olduğunu hissedecek, öğrenmenin çoğunluğunu kendisinin aktif olduğu bir zeminde gerçekleştirecek, öğretmen ise bir destekçi ve kılavuz rolü üstlenecektir.

Ayrıntılı Bilgiler

Flipped Tutoring
 • +
 • Videolar
 • Fotoğraflar

LGS'yi kimler kazanacak?

YKS ve LGS için ne yapmalı?

2021 LGS için şimdi ne yapmalı?

2021 YKS için şimdi ne yapmalı?